Jätteiden siirtoasiakirjat

Kuka laatii ja miten käytetään?

  • Jätteen tuottaja/haltija laatii jätteen vastaanottajalle ja vahvistaa tietojen oikeellisuuden
  • Jätteen kuljettaja pitää siirtoasiakirjan mukana siirron aikana, esittää tarvittaessa valvovalle viranomaiselle tai poliisille ja antaa jätteen vastaanottajalle.
  • Jätteen vastaanottaja vahvistaa jätteen vastaanoton ja vastaanotetun jätteen määrän
Laaditaan kolmena kappaleena, yksi kullekin
 
Mitä jätteitä siirtoasiakirja koskee?
  • rakennus- ja purkujäteitä (jäteasetuksen 179/2012 liitteen 4 jäteluettelon pääluokkaan 17 kuuluvat jätteet)
  • pilaantunutta maa-ainesta
  • vaarallisija jätteitä (ongelmajäteitä)
  • sako- ja umpikaivolietettä
  • hiekan -ja rasvanerotuskaivojen lietetettä
Siirtoasiakirjan säilytys
Jätteen tuottajan/haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.