Tilaajavastuu

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lisäksi se velvoittaa yritykset varmistamaan, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa.

Lain mukaan tilaaja on velvollinen selvittämään, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin tulee mm. selvittää, onko yritys maksanut verot, ottanut eläkevakuutukset sekä minkälaista työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä.

Rakennusalan erityissäännökset

Rakentamistoiminnassa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on pyydettävä myös silloin, kun yritysten toiminta on vakiintunutta tai kun tilaajan ja sopimuskumppanin sopimussuhde on vakiintunut. Lisäksi tapaturmavakuutus kuuluu selvitettäviin asioihin.

Rakentamistoiminnassa sovelletaan korotettua laiminlyöntimaksua, joka voidaan määrätä, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan. Korotettu laiminlyöntimaksu on vähintään 16 000 ja enintään 50 000 euroa.

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero, esite, 2012

Tilaajat ovat vastuussa siitä, että toimittajat noudattavat tilaajavastuulakia.

Vastuugroup.fi koostaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot ja pitää ne Luotettava Kumppani -ohjelman avulla ajan tasalla.