Ajokortit muuttuvat määräaikaisiksi

19.10.2016

Ajokortin voimassaolo

Kaikki 19.1.2013 jälkeen myönnetyt uudet ajokortit ovat määräaikaisia.

Ajokortit ovat voimassa seuraavasti:

  • Henkilöautojen, moottoripyörien, mopojen ja traktorien ajokortit 15 vuotta kerrallaan. Täytettyäsi 70 vuotta ajokortti on voimassa enintään 5 vuotta kerrallaan.
  • Kuorma- ja linja-autojen ajokortit 5 vuotta kerrallaan. Täytettyäsi 70 vuotta ajokortti on voimassa enintään 2 vuotta kerrallaan.

Ajokortti voidaan myöntää edellä mainittuja määräaikoja lyhyemmäksi ajaksi, mikäli lääkärintodistus sitä edellyttää.

Trafi lähettää ajokortin haltijoille ilmoitus- ja muistutuskirjeitä. Kirjeet postitetaan väestötietojärjestelmään ilmoittamaasi suomalaiseen osoitteeseen. Ulkomailla asuville suomalaisille kirjeitä ei lähetetä.

Uusi ajokorttilaki vaikutti
vanhojen ajokorttien voimassaoloaikoihin

Uuden ajokorttilain voimaantulo 19.1.2013 muutti myös ennen lakimuutosta myönnettyjen ajokorttien voimassaoloaikaa.

Ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhäisempi voimassaolopäivämäärä.

Jos ennen lakimuutosta myönnetystä ajokortista tilaa kaksoiskappaleen esimerkiksi kortin katoamisen, nimen muuttumisen tai kortin erityisehtojen muuttamisen takia, uuteen ajokorttiin merkitään viimeiseksi voimassaolopäiväksi 18.1.2033. Jos ajokortin haltija täyttää 70 vuotta ennen 18.1.2033, kortti on voimassa 70-vuotissyntymäpäivään asti.

 

02.05.2022Polttoainelisä
19.11.2019Suomen Tilaajavastuu Oy:n uusi nimi on nyt Vastuu Group Oy
23.05.2018Tietoturva-asetus 25.5.2018 alkaen
19.10.2016Ajokortit muuttuvat määräaikaisiksi
20.08.2014Kuljetuspalveluiden ostajalla on merkittävä vastuu
07.01.2013Siirtoasiakirjojen laatimisvelvollisuus 1.5.2012 alkaen