Siirtoasiakirjojen laatimisvelvollisuus 1.5.2012 alkaen

07.01.2013

Kuka laatii ja miten käytetään?

 • Jätteen tuottaja/haltija laatii jätteen vastaanottajalle ja vahvistaa tietojen oikeellisuuden

 • Jätteen kuljettaja pitää siirtoasiakirjan mukana siirron aikana, esittää tarvittaessa valvovalle viranomaiselle tai poliisille ja antaa jätteen vastaanottajalle.

 • Jätteen vastaanottaja vahvistaa jätteen vastaanoton ja vastaanotetun jätteen määrän

 • Laaditaan kolmena kappaleena, yksi kullekin

   

Mitä jätteitä siirtoasiakirja koskee?

 • rakennus- ja purkujätteitä (jäteasetuksen 179/2012 liitteen 4 jäteluettelon pääluokkaan 17 kuuluvat jätteet)

 • pilaantunutta maa-ainesta

 • vaarallisija jätteitä (ongelmajätteitä)

 • sako- ja umpikaivolietettä

 • hiekan -ja rasvanerotuskaivojen lietetettä

   

Siirtoasiakirjan säilytys

Jätteen tuottajan/haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

< jätteiden siirtoasiakirjat -sivulle

02.05.2022Polttoainelisä
17.01.2020Reilu Kuljetus -kampanja
19.11.2019Suomen Tilaajavastuu Oy:n uusi nimi on nyt Vastuu Group Oy
23.05.2018Tietoturva-asetus 25.5.2018 alkaen
19.10.2016Ajokortit muuttuvat määräaikaisiksi
20.08.2014Kuljetuspalveluiden ostajalla on merkittävä vastuu
07.01.2013Siirtoasiakirjojen laatimisvelvollisuus 1.5.2012 alkaen